Vyšívané obrazy Daniely Mikuláškové na ČRo3 – Vltava

Written by on March 12th, 2013 // Filed under napsali o mě

V Galerii Caesar, sídlící v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci, jsou do konce roku otevřeny dvě výstavy.

Jedna z nich představuje fotografie osmapadesátiletého olomouckého malíře, kreslíře, fotografa a konzervátora Dalibora Sedláka, který se ve svých záběrech obrací se světu přírody a jejím pomíjivým detailům.

Druhá výstava nazvaná případně „Snití“ je věnována tvorbě osmatřicetileté bruntálské rodačky, brněnské malířky, kreslířky a autorky objektů Daniele Mikuláškové. Ta studovala v letech 1992 až 1998 na Filosofické a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory česká filologie a výtvarná výchova a poté magisterské studium na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v ateliéru enviromentu u Vladimíra Merty. O charakteristiku její tvorby požádal Karel Oujezdský kurátora výstavy Jiřího Hůlu.

via: rozhlas.cz

Článek a rozhovor najdete zde:

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vysivane-obrazy-daniely-mikulaskove–1146027

Další